Oto referencje biblijne "Ewangelii według św. Łukasza" odnośnie tekstów na stronie Eremu Maryi "Brama Nieba". Klikając na daną referencję, zostaniesz przekierowany do tekstu, który powstał z inspiracji tego fragmentu Ewangelii.  Przy pierwszym tekście inspirowanym danym fragmentem nie ma żadnego dodatku. Przy następnych, zgodnie z czasową kolejnością ukazywania się, dodane są stosowne cyfry rzymskie. Przykładowo odnośnie Łk 1, 1-4; 14-21 są dwa teksty; odnośnie Łk 1, 5-25 są trzy teksty itd.
 
Łk 1, 1-4; 14-21 
Łk 1, 1-4; 14-21 (II)
Łk 1, 5-25
Łk 1, 5-25 (II)
Łk 1, 5-25 (III)
Łk 1, 26-38
Łk 1, 26-38 (II)
Łk 1, 26-38 (III)
Łk 1, 26-38 (IV)
Łk 1, 26-38 (V)
Łk 1, 26-38 (VI)
Łk 1, 26-38 (VII)
Łk 1, 26-38 (VIII)
Łk 1, 26-38 (IX)
Łk 1, 26-38 (X)
Łk 1, 39-45
Łk 1, 39-45 (II)
Łk 1, 39-56
Łk 1, 39-56 (II)
Łk 1, 39-56 (III)
Łk 1. 39-56 (IV)
Łk 1, 39-56 (V)
Łk 1, 46-56
Łk 1, 46-56 (II)
Łk 1, 57-66
Łk 1, 57-66 (II)
Łk 1, 57-66 (III)
Łk 1, 57-66. 80
Łk 1, 57-66. 80 (II)
Łk 1, 57-66. 80 (III)
Łk 1, 67-79
Łk 1, 67-79 (II)
Łk 1, 67-79 (III)
Łk 2, 1-14
Łk 2, 1-14 (II)
Łk 2, 1-14 (III)
Łk 2, 16-21
Łk 2, 16-21 (II)
Łk 2, 16-21 (III)
Łk 2, 22-35
Łk 2, 22-35 (II)
Łk 2, 22-40
Łk 2, 22-40 (II)
Łk 2, 22-40 (III)
Łk 2, 22-40 (IV)
Łk 2, 22-40 (V)
Łk 2, 33-35
Łk 2, 33-35 (II)
Łk 2, 36-40
Łk 2, 36-40 (II)
Łk 2, 36-40 (III)
Łk 2, 41-51 
Łk 2, 41-51 (II)
Łk 2, 41-51 (III)
Łk 2, 41-51 (IV)
Łk 2, 41-52
Łk 2, 41-52 (II)
Łk 2, 41-52 (III)
Łk 2, 41-52 (IV)
Łk 2, 41-52 (V)
Łk 3, 1-6
Łk 3, 10-18
Łk 3, 15-16. 21-22
Łk 3, 15-16. 21-22 (II)
Łk 4, 1-13 
Łk 4, 14-22
Łk 4, 14-22 (II)
Łk 4, 14-22 (III)
Łk 4, 16-21 
Łk 4, 16-30
Łk 4, 16-30 (II)
Łk 4, 16-30 (III)
Łk 4, 21-30
Łk 4, 21-30 (II)
Łk 4, 24-30
Łk 4, 24-30 (II)
Łk 4, 31-37
Łk 4, 31-37 (II)
Łk 4, 31-37 (III)
Łk 4, 38-44
Łk 4, 38-44 (II)
Łk 4, 38-44 (III)
Łk 5, 1-11 
Łk 5, 1-11 (II) 
Łk 5, 1-11 (III)
Łk 5, 1-11 (IV)
Łk 5, 1-11 (V)
Łk 5, 12-16
Łk 5, 12-16 (II)
Łk 5, 17-26
Łk 5, 17-26 (II)
Łk 5, 27-32 
Łk 5, 27-32 (II)
Łk 5, 27-32 (III)
Łk 5, 33-39
Łk 5, 33-39 (II)
Łk 5, 33-39 (III)
Łk 6, 1-5
Łk 6, 1-5 (II)
Łk 6, 1-5 (III)
Łk 6, 6-11
Łk 6, 6-11 (II)
Łk 6, 12-19
Łk 6, 12-19 (II)
Łk 6, 12-19 (III)
Łk 6, 12-19 (IV)
Łk 6, 12-19 (V)
Łk 6, 20-26
Łk 6, 20-26 (II)
Łk 6, 20-26 (III)
Łk 6, 27-38
Łk 6, 27-38 (II)
Łk 6, 27-38 (III)
Łk 6, 36-38 
Łk 6, 36-38 (II)
Łk 6, 36-38 (III)
Łk 6, 39-42
Łk 6, 39-42 (II)
Łk 6, 39-42 (III)
Łk 6, 43-49
Łk 6, 43-49 (II)
Łk 7, 1-10
Łk 7, 1-10 (II)
Łk 7, 11-17
Łk 7, 11-17 (II)
Łk 7, 11-17 (III)
Łk 7, 18-23
Łk 7, 31-35
Łk 7, 31-35 (II)
Łk 7, 36-50
Łk 7, 36-50 (II)
Łk 7, 36-8, 3
Łk 8, 1-3
Łk 8, 1-3 (II)
Łk 8, 4-15
Łk 8, 4-15 (II)
Łk 8, 16-18
Łk 8, 16-18 (II)
Łk 8, 19-21
Łk 8, 19-21 (II)
Łk 8, 19-21 (III)
Łk 9, 1-6
Łk 9, 1-6 (II)
Łk 9, 1-6 (III)
Łk 9, 7-9
Łk 9, 7-9 (II)
Łk 9, 7-9 (III)
Łk 9, 11-17
Łk 9, 18-22
Łk 9, 18-22 (II)
Łk 9, 18-22 (III)
Łk 9, 18-24
Łk 9, 22-25
Łk 9, 22-25 (II)
Łk 9, 28-36 
Łk 9, 28-36 (II)
Łk 9, 43-45
Łk 9, 43-45 (II)
Łk 9, 43-45 (III)
Łk 9, 46-50
Łk 9, 46-50 (II)
Łk 9, 51-56
Łk 9, 51-56 (II)
Łk 9, 51-62
Łk 9, 57-62
Łk 9, 57-62 (II)
Łk 10, 1-9
Łk 10, 1-9 (II)
Łk 10, 1-9 (III)
Łk 10, 1-9 (IV)
Łk 10, 1-9 (V)
Łk 10, 1-9 (VI)
Łk 10, 1-9 (VII)
Łk 10, 1-12
Łk 10, 1-12 (II)
Łk 10, 1-12 (III)
Łk 10, 13-16
Łk 10, 13-16 (II)
Łk 10, 17-24
Łk 10, 17-24 (II)
Łk 10, 17-24 (III)
Łk 10, 21-24
Łk 10, 21-24 (II)
Łk 10, 21-24 (III)
Łk 10, 25-37
Łk 10, 25-37 (II)
Łk 10, 25-37 (III)
Łk 10, 25-37 (IV)
Łk 10, 38-40
Łk 10, 38-42
Łk 10, 38-42 (II)
Łk 10, 38-42 (III)
Łk 10, 38-42 (IV)
Łk 11, 1-4
Łk 11, 1-4 (II)
Łk 11, 1-4 (III)
Łk 11, 1-13
Łk 11, 5-13
Łk 11, 5-13 (II)
Łk 11, 5-13 (III)
Łk 11, 14-23 
Łk 11, 14-23 (II)
Łk 11, 14-23 (III)
Łk 11, 15-26
Łk 11, 15-26 (II)
Łk 11, 15-26 (III)
Łk 11, 27-28
Łk 11, 27-28 (II)
Łk 11, 27-28 (III)
Łk 11, 29-32 
Łk 11, 29-32 (II)
Łk 11, 29-32 (III)
Łk 11, 29-32 (IV)
Łk 11, 29-32 (V)
Łk 11, 29-32 (VI)
Łk 11, 37-41
Łk 11, 37-41 (II)
Łk 11, 37-41 (III)
Łk 11, 42-46
Łk 11, 42-46 (II)
Łk 11, 42-46 (III)
Łk 11, 47-54
Łk 11, 47-54 (II)
Łk 11, 47-54 (III)
Łk 12, 1-7
Łk 12, 1-7 (II)
Łk 12, 8-12
Łk 12, 8-12 (II)
Łk 12, 13-21
Łk 12, 13-21 (II)
Łk 12, 13-21 (III)
Łk 12, 13-21 (IV)
Łk 12, 32-48
Łk 12, 35-38
Łk 12, 35-38 (II)
Łk 12, 35-38 (III)
Łk 12, 39-48
Łk 12, 39-48 (II)
Łk 12, 39-48 (III)
Łk 12, 49-53
Łk 12, 49-53 (II)
Łk 12, 49-53 (III)
Łk 12, 49-53 (IV)
Łk 12, 54-59
Łk 12, 54-59 (II)
Łk 12, 54-59 (III)
Łk 13, 1-9 
Łk 13, 1-9 (II)
Łk 13, 1-9 (III)
Łk 13, 1-9 (IV)
Łk 13, 10-17
Łk 13, 10-17 (II)
Łk 13, 18-21
Łk 13, 18-21 (II)
Łk 13, 22-30
Łk 13, 22-30 (II)
Łk 13, 22-30 (III)
Łk 13, 31-35
Łk 13, 31-35 (II)
Łk 13, 31-35 (III)
Łk 14, 1-6
Łk 14, 1-6 (II)
Łk 14, 1. 7-11
Łk 14, 1. 7-14
Łk 14, 12-14
Łk 14, 12-14 (II)
Łk 14, 15-24
Łk 14, 15-24 (II)
Łk 14, 15-24 (III)
Łk 14, 25-33
Łk 14, 25-33 (II)
Łk 14, 25-33 (III)
Łk 14, 25-33 (IV)
Łk 15, 1-3. 11-32 
Łk 15, 1-3. 11-32 (II)
Łk 15, 1-3. 11-32 (III)
Łk 15, 1-10
Łk 15, 1-10 (II)
Łk 15, 1-10 (III)
Łk 15, 1-32
Łk 15, 3-7
Łk 16, 1-8
Łk 16, 1-8 (II)
Łk 16, 1-8 (III)
Łk 16, 1-13
Łk 16, 9-15
Łk 16, 9-15 (II)
Łk 16, 19-31 
Łk 16, 19-31 (II)
Łk 16, 19-31 (III)
Łk 16, 19-31 (IV)
Łk 17, 1-6
Łk 17, 5-10
Łk 17, 7-10
Łk 17, 7-10 (II)
Łk 17, 7-10 (III)
Łk 17, 11-19
Łk 17, 11-19 (II)
Łk 17, 11-19 (III)
Łk 17, 11-19 (IV)
Łk 17, 20-25
Łk 17, 20-25 (II)
Łk 17, 20-25 (III)
Łk 17, 26-37
Łk 17, 26-37 (II)
Łk 17, 26-37 (III)
Łk 18, 1-8
Łk 18, 1-8 (II)
Łk 18, 1-8 (III)
Łk 18, 1-8 (IV)
Łk 18, 9-14
Łk 18, 9-14 (II)
Łk 18, 9-14 (III)
Łk 18, 9-14 (IV)
Łk 18, 35-43
Łk 18, 35-43 (II)
Łk 18, 35-43 (III)
Łk 19, 1-10
Łk 19, 1-10 (II)
Łk 19, 1-10 (III)
Łk 19, 1-10 (IV)
Łk 19, 11-28
Łk 19, 11-28 (II)
Łk 19, 11-28 (III)
Łk 19, 41-44
Łk 19, 41-44 (II)
Łk 19, 41-44 (III)
Łk 19, 45-48
Łk 19, 45-48 (II)
Łk 19, 45-48 (III)
Łk 20, 27. 34-38
Łk 20, 27-40
Łk 20, 27-40 (II)
Łk 20, 27-40 (III)
Łk 21, 1-4
Łk 21, 1-4 (II)
Łk 21, 1-4 (III)
Łk 21, 5-11
Łk 21, 5-11 (II)
Łk 21, 5-11 (III)
Łk 21, 12-19
Łk 21, 12-19 (II)
Łk 21, 12-19 (III)
Łk 21, 5-19
Łk 21, 20-28
Łk 21, 20-28 (II)
Łk 21, 20-28 (III)
Łk 21, 25-28. 34-36
Łk 21, 29-33
Łk 21, 29-33 (II)
Łk 21, 29-33 (III)
Łk 21, 34-36
Łk 21, 34-36 (II)
Łk 22, 14-23, 56  
Łk 23, 35-43
Łk 24, 1-12
Łk 24, 13-35 
Łk 24, 13-35 (II)
Łk 24, 13-35 (III)
Łk 24, 13-35 (IV)
Łk 24, 35-48
Łk 24, 35-48 (II)
Łk 24, 35-38 (III)
Łk 24, 35-48 (IV)
Łk 24, 46-53